Zwroty i reklamacje

 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Klientowi towaru wolnego od wad.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli dostarczony towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121) (rękojmia).

 3. Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową, Klient może:
  - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, lub żądać obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie.
  - żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w w/w przepisach kodeksu cywilnego.

  Klient będący Konsumentem może żądać wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, chyba że jest to niemożliwe ze względu na rodzaj towaru.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i jeżeli reklamacja jest uzasadniona - niezwłocznie wymienić towar wadliwy/ usunąć wadę na swój koszt .

 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie do 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 3. Klient może zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: beskrakow@gmail.com.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl