Promocje
STYMULUJĄCY BALSAM NA POROST WŁOSÓW - COSMO ORGANIC LOTION ANTICADUTA
STYMULUJĄCY BALSAM NA POROST WŁOSÓW - COSMO ORGANIC LOTION ANTICADUTA

49,60 zł

Cena regularna: 62,00 zł

Najniższa cena: 62,00 zł
szt.
ORGANICZNY SZAMPON PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW - COSMO ORGANIC ANTICADUTA
ORGANICZNY SZAMPON PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW - COSMO ORGANIC ANTICADUTA

56,00 zł

Cena regularna: 70,00 zł

Najniższa cena: 70,00 zł
NAWILŻAJĄCA MASKA - COSMO ORGANIC NUTRIENTE
NAWILŻAJĄCA MASKA - COSMO ORGANIC NUTRIENTE

48,00 zł

Cena regularna: 60,00 zł

Najniższa cena: 60,00 zł
MASKA DO NADANIA OBJĘTOŚCI CIENKICH WŁOSÓW
MASKA DO NADANIA OBJĘTOŚCI CIENKICH WŁOSÓW

48,80 zł

Cena regularna: 61,00 zł

Najniższa cena: 61,00 zł
MASKA REGENERUJACA - COSMO ORGANIC RISTRUTTURANTE
MASKA REGENERUJACA - COSMO ORGANIC RISTRUTTURANTE

49,60 zł

Cena regularna: 62,00 zł

Najniższa cena: 62,00 zł
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.bessklep.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu środków pod adresem www.bessklep.pl

 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza  akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
 1. Użyte w  Regulaminie pojęcia oznaczają:

  3.1. Sprzedawca/Usługodawca - Sklep internetowy www.bessklep.pl jest prowadzony przez firmę:

  IULIIA GORBAN
  ul. bpa A. Małysiaka 4/1, 30-389 Kraków
  NIP 6793153775 REGON 367855668
  telefon  +48 794 329 286,  adres  poczty elektronicznej shop@bessklep.pl
  3.2. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bessklep.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić towar

  3.3. Regulamin – niniejszy Regulamin, który w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest dokumentem o którym mowa w art.9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.).

  3.4. Klient/Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym.

  3.5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy zakupu za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3.6. Towar  – produkty oferowane do zakupu przez Sprzedawcę wymienione i opisane na stronach Sklepu.

  3.7. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w wyniku złożenia zamówienia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

  3.8. Zamówienie -  dyspozycja zakupu towaru złożona przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia określająca jednoznacznie  rodzaj  i  ilość.

  3.9. Usługa elektroniczna – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  3.10.Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Usługi Elektronicznej. 

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W sklepie Internetowym dostępne są  następujące usługi elektroniczne:
  Konto oraz Formularz Zamówienia. 

 2. Korzystanie z Konta jest możliwe po wypełnieniu Formularza rejestracji i kliknięciu pola  „Zarejestruj się”.  W Formularzu Usługobiorca  powinien podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. 

 3. Usługa elektroniczna Konto jest świadczona nieodpłatnie do czasu otrzymania przez Usługodawcę od Usługobiorcy żądania usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) na adres www.bessklep.pl bądź wysyłania pisma z rezygnacją na adres Sprzedawcy. 

 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Szczegółowy opis wypełniania Formularza jest zawarty w ust. III pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

 5. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą złożenia zamówienia na towar.

 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym  Usługodawcy/Sprzedawcy to: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do internetu za pomocą  przeglądarki  internetowe oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu.
 1. Usługobiorca/Klient obowiązany jest  do korzystania ze Sklepu  Internetowego  w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami,  nie naruszając  praw autorskich i znaków  towarowych  Sprzedawcy/Usługodawcy  ani osób trzecich.  Wprowadzane  dane  powinny być zgodne ze stanem faktycznym. 

 2. Reklamacje  związane ze świadczeniem Usług  elektronicznych  (z wyłączeniem  reklamacji produktu opisanej w ust. VI)  można składać w formie elektronicznej na adres shop@bessklep.pl oraz pisemnie na adres podany w  ust. I. pkt.3.1. Sprzedawca/Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni  kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

 3. Przeglądanie  produktów  Sprzedawcy na stronie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. 

 4. Na stronie sklepu Internetowego  mogą znajdować się informacje o promocjach. 

 

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1.  Każdy produkt  Sprzedawcy  na Stronie Internetowej  Sklepu jest opisany odrębnie pod zdjęciem wraz z aktualną ceną  brutto podaną w złotych polskich zawierających podatek VAT . 

 2. Zamówienia  na towary można składać  przez stronę www.bessklep.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia są wysyłane w ciągu 3 roboczych dni. 

Klient składa Zamówienie w następujący sposób:

a) Klient  bez rejestracji:
- wchodzi na na stronę  www.bessklep.pl          
- wybiera produkty będące przedmiotem zamówienia dodając je  „do koszyka”,
- dokonuje zamówienia wybranych produktów korzystając z przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty,” a także akceptuje Regulamin Sklepu Internetowego oraz informację o konieczności poniesienia kosztów
- odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy.
- wybiera sposób dostawy oraz  sposób zapłaty należności obejmującej cenę sumaryczną  produktów oraz koszty dostawy,
- wpisuje dane odbiorcy Zamówienia oraz adres na który ma nastąpić dostawa, a także akceptuje Regulamin  Sklepu  Internetowego oraz  informację o konieczności poniesienia kosztów odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy.

b) Klient   wcześniej zarejestrowany (posiadający  Konto):

-  wchodzi na stronę www.bessklep.pl
-  wybiera  produkty będące przedmiotem zamówienia dodając je  „do koszyka”,
-   loguje się swoim loginem i hasłem
- dokonuje zamówienia wybranych produktów korzystając z przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a także akceptuje Regulamin  Sklepu  Internetowego oraz  informację o konieczności poniesienia kosztów odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy.
- wybiera sposób dostawy oraz sposób zapłaty należności obejmującej  sumaryczną cenę produktów oraz koszty dostawy,
- akceptuje dotychczasowe dane odbiorcy Zamówienia oraz adres na który ma nastąpić dostawa, ewentualnie nanosi zmiany w tym zakresie.

 1. Sklep w odpowiedzi na zamówienie Klienta przesyła mu niezwłocznie  wiadomość elektroniczną na podany adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty,  lub  informację o braku możliwości jej przyjęcia.

 2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Zamówieniu, które uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, bądź niezbędne dane nie zostaną uzupełnione w terminie do 7 dni,  Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia. 

 3. Cena  towaru podana na stronach internetowych www.bessklep.pl jest wiążąca  w chwili złożenia zamówienia i  stanowi  cenę  brutto w złotych  polskich (zawierającą podatek VAT). Cena ta nie obejmuje kosztów dostawy które Sprzedawca jest obowiązany podać w Formularzu Zamówienia. Dodatkowo Sprzedawca podaje Kupującemu łączną cenę za zamówiony towar  wraz z opłatą za dostarczenie w potwierdzeniu zamówienia. Standardowe koszty dostawy przesyłek podane są w zakładce na stronie internetowej. 

 4. Kupujący może być obciążony dodatkowymi kosztami wykraczającymi poza  uzgodnioną cenę wyłącznie po uprzedniej akceptacji przedstawionych przez Sprzedawcę  nowych warunków. 

 5. Klient może wprowadzić korekty w Zamówieniu poprzez kontakt z obsługą techniczną Sklepu do czasu wystawienia dowodu sprzedaży na zamówiony towar. 

 6. Informacje  prezentowane na  stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, a nie stanowią oferty. 

 7. Sklep zastrzega sobie  możliwość aktualizowania cen  towarów zamieszczonych na stronie Sklepu, nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przed wprowadzeniem zmian. 
 8. Złożenie zamówienia wymaga uprzedniej   akceptacji  treści Regulaminu i podania  danych  osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

 9. Towary oferowane w Sklepie są wytwarzane przez Sprzedawcę, oryginalnie zapakowane i oznakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z towarów były niedostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

 IV. SPOSOBY I TERMIN ZAPŁATY

 1. Klient  ma możliwość  wyboru następujących form płatności za zakupy:
  a)  za pobraniem  - zapłata gotówką należnej kwoty  bezpośrednio przy odbiorze przesyłki, za  pisemnym pokwitowaniem,
  b) płatność „z góry”  przelewem/przekazem pocztowym na rachunek bankowy Sprzedawcy ING KONTO 29 1050 1445 1000 0092 4845 2980 - przed wysyłką towaru.  
  c) poprzez serwis PayU (płatność on-line).

 2. W razie wystąpienia konieczności zwrotu kwoty środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 4. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
  W tytule płatności wystarczy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu. W razie braku wpłaty w terminie j.w, oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostanie usunięte z systemu. 
 1. Każda transakcja  potwierdzana jest dołączonym do  towaru  dokumentem sprzedaży paragonem fiskalnym  lub fakturą VAT, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta podczas składania zamówienia.

 

 V. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIÓR TOWARU

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego  wg. zasad  określonych  w Regulaminie realizowane są zamówienia z dostawą na terenie Polski. 

 2. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej w paczkach na adres wskazany w Zamówieniu. 

 3. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić czy opakowanie zbiorcze nie uległo uszkodzeniu w transporcie, a w przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia Klient ma prawo odmówić jej przyjęcia i zażądać od Dostawcy sporządzenia  protokółu szkody oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą. 

 4. Przesyłka dostarczana jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przyjęcia Zamówienia. 

 5. Przy zamówieniu poniżej 200,01 zł kosztami wysyłki obciążany jest Kupujący. Wysokość opłaty za dostarczenie uzależniona jest od formy płatności oraz ilości i wagi dostarczonych paczek. Dla zamówień od 200,01 zł dostawa gratis (paczkomaty InPost). Sprzedawca informuje Klienta o kosztach dostawy przy każdym potwierdzeniu Zamówienia.

 

VI. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Klientowi towaru wolnego od wad.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli dostarczony towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121) (rękojmia).

 3. Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową, Klient może:
  - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, lub żądać obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie.
  - żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w w/w przepisach kodeksu cywilnego.

  Klient będący Konsumentem może żądać wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, chyba że jest to niemożliwe ze względu na rodzaj towaru.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i jeżeli reklamacja jest uzasadniona - niezwłocznie wymienić towar wadliwy/ usunąć wadę na swój koszt .

 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie do 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 3. Klient może zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub na drogą elektroniczną na adres: shop@bessklep.pl.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni / czternastu/, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru). Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie i wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać za pośrednictwem e-mail na adres shop@bessklep.pl, lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy podany w części I. pkt.3, ppkt.1.

 2. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy oryginalnie zapakowanym, wolnym od wad fizycznych i oznak użytkowania. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 3. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:
  ul. bpa A. Małysiaka 4/1
  30-389 Kraków.

 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

 5. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy. 

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, umowę uważa się za niezawartą. 

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w zrozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm.) w celu ich przetworzenia w związku z realizacją umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów/Usługobiorców za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

  Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanie danych osobowych. 
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów sprzedaży na odległość w związku z tym mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz w przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, bądź w celach na które Klient wyrazi zgodę, w tym w celach marketingowych i informacyjnych. 

 2. Klienci/Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych, mogą je weryfikować, prostować i usuwać w każdym czasie. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@bessklep.pl.

  Dane są przekazywane dobrowolnie, lecz są niezbędne w celu złożenia zamówienia. 
 1. Zasady stosowania Cookies zostały określone w zakładce „Polityka Prywatności.” 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z 23.08.2007 r, o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktyko rynkowym.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), ustawy- Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101 poz.926 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.

 3. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami - sądy powszechne RP, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem, nie będącym jednocześnie  Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, wg. Regulaminu tego Sądu.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w terminie nie krótszym niż 5 dni od momentu udostępnienia na Stronie Internetowej sklepu. Jeżeli w czasie od ostatniego logowania się Klienta do konta nastąpiła zmiana Regulaminu, Sprzedawca może żądać od Klienta dokonania potwierdzenia /akceptacji/ zmian - co będzie warunkowało przyjęcie Zamówienia do realizacji.

 7. Regulamin jest dostępny dla Klientów bezpłatnie pod adresem www.bessklep.pl w zakładce „Regulamin”.

 8. Regulamin obowiązuje od 1.III.2018 r.

 

     Wzór                                                                                              Załącznik do Regulaminu

 

 

FORMULARZ  ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Adresat:
Sklep internetowy www.bessklep.pl
firma IULIIA GORBAN
ul. bpa A. Małysiaka 4/1, 30-389 Kraków
telefon +48 794 329 286, adres poczty elektronicznej: shop@bessklep.pl

 

 Ja/My(*)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

kupna/sprzedaży (*)następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl